Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο, με αξιοπιστία και επιστημονική προσέγγιση. Ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων, παραμένοντας προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις αξίες της κλασικής δικηγορίας: ακεραιότητα, σεβασμός, εχεμύθεια. Διαχρονικός σκοπός μας η βέλτιστη αξιοποίηση του νομικού οπλοστασίου για την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Οικονομικά εγκλήματα

 • Φορολογικά εγκλήματα

 • Ηλεκτρονικά εγκλήματα

 • Επαγγελματική ευθύνη

 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

 • Εγκλήματα κατά της ζωής

 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας

 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

 • Αδικοπραξία

 • Ενδοσυμβατική ευθύνη

 • Εμπράγματα δικαιώματα

 • Οικογενειακές διαφορές

 • Κληρονομικές διαφορές

 • Μισθώσεις

 • Δωρεές

 • Αστικές εταιρείες

 • Αγοραπωλησίες

 • Διαχείριση ακινήτων

 • Εταιρείες

 • Συγχωνεύσεις

 • Εξαγορές

 • Έλεγχος εταιρειών (due diligence)

 • Σήματα

 • Ευρεσιτεχνίες

 • Υπεράκτιες εταιρείες

 • Χρηματιστήρια

 • Τράπεζες

 • Ασφάλειες

 • Δημόσια έργα

 • Δημόσιες προμήθειες – υπηρεσίες

 • Παροχή δικαστική προστασίας κατά το στάδιο των διαγωνισμών ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 • Προληπτικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

 • Υπηρεσίες DPO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΟΥΒΕΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναγνωστοπούλου 23, Κολωνάκι, Αθήνα

GOUVETAS LAW FIRM

23 Anagnostopoulou St., Kolonaki, Athens