Μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΔΕΕ)

 • Δικαστήριο: Τριμελές Πλημμελειοδικείο
 • Τόπος: Πειραιάς
 • Αριθ. Απόφασης: 2455
 • Έτος: 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ποινικό Δίκαιο - Εξάλειψη αξιοποίνου κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 411/2016 - Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας – Αποδεικτική διαδικασία - Διατάραξη κοινής ειρήνης με αφορμή αθλητική εκδήλωση - Παράνομη οπλοφορία – Επίδειξη πειστηρίου στο ακροατήριο – Αθώωση κατηγορουμένου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αριθμός: 2455/2019

  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Συνεδρίαση της 15.05.2019

  Σύνθεση του Δικαστηρίου: Αντώνιος Σβύνος – Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αντιγόνη  Καλλιόπη Αδάμ – Πλημμελειοδίκης, Διονυσία Σαββοπούλου – Πλημμελειοδίκης, Βικτωρία Μαρσιώνη – Εισαγγελέας, Γαρυφαλιά Προβιά – Γραμματέας

  Κατηγορούμενοι: 1. … του … κάτοικος … ΠΑΡΩΝ, 2. … του …, κάτοικος …, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ, 3. … του …, κάτοικος …, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ, 4. … του …., κάτοικος …, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ, 5. … του …, κάτοικος …, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

  Πράξεις: 1. Διατάραξη κοινής ειρήνης (1ος, 2ος, 3ος), 2. Διατάραξη κοινής ειρήνης από δράστη που εκτέλεσε βιοπραγίες (4ος, 5ος), 3. Αντίσταση από περισσότερους και από πρόσωπο που οπλοφορούσε (1ος) και από πρόσωπα που έφεραν αντικείμενα με τα οποία μπορούσε να προκληθεί σωματική βλάβη (4ος, 5ος), 4. Παράνομη οπλοφορία (1ος), 5. Κατοχή και χρήση αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και εν γένει εύφελτκων υλών, μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης (1ος, 4ος και 5ος)

                                                                   ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

  Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορούμενων, εκ των οποίων οι 2ος, 3ος, 4ος και 5ος των κατηγορουμένων δεν εμφανίστηκαν και ο 1ος κατηγορούμενος αφού εμφανίσθηκε και ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά του κ.λ.π. είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορό του για να τον υπερασπιστεί, τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Γουβέτα (Α.Μ. ΔΣΑ…..), αναφερόμενος στο με αριθμό……../17-9-2018 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών ΔΣΠ, το οποίο βρίσκεται εντός της δικογραφίας.

  Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Πειραιά …. και δήλωσε ότι οι 2ος και 3ος των κατηγορουμένων δεν μπορούν να εμφανισθούν σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής τους, λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος και για το λόγο αυτό τον διορίζουν πληρεξούσιο δικηγόρο τους με τις από 14/5/2019 εξουσιοδοτήσεις τους αντίστοιχα, οι οποίες και αναγνώσθηκαν.

  Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Αθηνών …. και δήλωσε ότι ο 4ος και 5ος των κατηγορουμένων δεν μπορούν να εμφανισθούν σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής τους, λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος και για το λόγο αυτό τον διορίζουν πληρεξούσιο δικηγόρο τους με τις από 27/6/2017 εξουσιοδοτήσεις τους αντίστοιχα, οι οποίες και αναγνώσθηκαν.

  Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να γίνει δεκτή η παράσταση των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων με πληρεξούσιο δικηγόρο.

  Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη απόφασή του που έχει ως εξής:

                                                       ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  Επειδή στην ως άνω εξουσιοδότηση αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει δεκτή η παράσταση των απολιπόμενων 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων και να παρασταθούν οι 2ος, 3ος, 4ος και 5ος  των κατηγορουμένων με πληρεξούσια δικηγόρο, θεωρουμένου τούτου παρόντος.

                                                                   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  ΔΕΧΕΤΑΙ την παράσταση των απολιπόμενων 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων με πληρεξούσια δικηγόρο.

                           Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

                                                                             Πειραιάς 15/5/2019

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

  Ο Πρόεδρος συνέστησε στον 1° κατηγορούμενο και στο συνήγορό του και στους πληρεξούσιους δικηγόρους των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων να προσέξουν τις κατηγορίες, καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιτάξουν πλήρη έκθεση των ισχυρισμών τους και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά το τέλος της εξέτασης του κάθε μάρτυρα, καθώς και την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

  Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια τις κατηγορίες και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη των κατηγοριών έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρες κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε ο Πρόεδρος και βρέθηκαν να είναι άπαντες παρόντες.

  Ο Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από τον 1° κατηγορούμενο και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των 2ου, 3ου 4ου και 5ου των κατηγορούμενων γενικές πληροφορίες για την πράξη.

  Ο 1ος κατηγορούμενος και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των 2ου, 3ου , 4ου  και 5ου των κατηγορούμενων έδωσαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και δήλωσε ο συνήγορος του 1ου κατ/νου ότι έχει κλητεύσει και ένα μάρτυρα υπεράσπισης.

  Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, οι οποίοι βρέθηκαν να είναι άπαντες παρόντες.

  Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 2ου και 3ου των κατ/νων ανέπτυξε προφορικά και υπέβαλε γραπτά τον κάτωθι αυτοτελή ισχυρισμό:

  ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

  (άρθρο 141παρ. 2 ΚΠΔ)

  Ο συνήγορος των κατηγορουμένων, λαβών τον λόγο από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ανέπτυξε προφορικά και έδωσε εγγράφως για τα πρακτικά (κατ’ άρθρο 141 παρ. 2ΚΠΔ) την ακόλουθη ένσταση:
ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΚΣ ΚΑΤ’ ΑΡ.8 παρ.1 του Ν.4411/2016.

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.411/2016 αναφέρεται ρητά: «Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεστεί μέχρι και τις 31.03.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

  Εν προκειμένω με βάση το παρόν κατηγορητήριο ο δεύτερος και τρίτος κατηγορούμενος έχουν τελέσει μόνο την πράξη αξιόποινη πράξη της διατάραξη κοινής ειρήνης.

  Σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ.1: «Όποιος συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή πραγμάτων ή εισβάλλει παράνομα σε ξένα σπίτια, κατοικίες ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».

  Η ως άνω αξιόποινη πράξη φέρεται να τελέστηκε στις 3.12.2014 και κατά συνέπεια θα πρέπει να τύχουν υπέρ των κατηγορούμενων οι ευεργετικές διατάξεις του αρ.8 παρ.1 του Ν.4411/2016 και να παύσετε την ποινική δίωξη ως προς τον 2° και 3° εκ των κατηγορουμένων.

  Η ως άνω διάταξη θα μπορούσε να μην τύχει εφαρμογής στην ως άνω αξιόποινη πράξη αν και εφόσον ήταν σε συνδυασμό με αφορμή αθλητική εκδήλωση, η οποία πράγματι υπάγεται στις εξαιρέσεις κατά το ως άνω όμοιο άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο 4α.

  Σύμφωνα, όμως, με το σχέδιο κατηγορητηρίου που μου έχει κοινοποιηθεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία η ως άνω αξιόποινη πράξη και πρώτη κατηγορία που μας αφορά, εισάγεται αυτοτελώς και ουχί σε συνδυασμό με αφορμή αθλητική εκδήλωση, άλλως θα έπρεπε να αναφέρεται ρητώς, όπως ακριβώς ρητώς αναφέρεται και για την υπ’ αρτ.5 πράξη του ιδίου κατηγορητηρίου.

  Δεδομένου, λοιπόν, των όσων παραπάνω αναφέρονται το Δικαστήριό Σας θα πρέπει να παραγράφει και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη εις βάρος των 2ου και 3ου εκ των κατηγορουμένων κατ’ εφαρμογή του αρ.8 παρ.1 του Ν.4411/2016.

  Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350 ΚΠΔ, οι λοιποί μάρτυρες, προσήλθε ο πρώτος μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται …. γεν. το …  στο Καλυβάκια Χολαργό Αττικής, κάτοικος Καισαριανής, οδός … , αρ. …, επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Στις 3-12-14 ήμουν με τη διμοιρία 533 στο γήπεδο. Ήμαστε στη θύρα. Οπαδοί του Ολυμπιακού επιτέθηκαν στη διμοιρία που φύλαγε τα νώτα μας. Ήταν πριν τη λήξη του αγώνα, επιτέθηκαν με μπλε μπογιές, μολότοφ, φωτοβολίδες, είχαν σπάσει πάγκους, πήραν ομπρέλες, ό,τι βρήκαν. Ήταν 100-200 άτομα. Συλλάβαμε …. Δεν γνωρίζω για τους υπόλοιπους κατ/νους. Σίγουρα ήταν στην ομάδα. Υπήρχε ένταση. Τα χέρια τους ήταν λερωμένα. Οι υπόλοιποι μάρτυρες…. είναι της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Τον…. τον συνέλαβε η ομάδα Δέλτα. Ήμαστε στα γηπεδάκια και η ομάδα των ατόμων στην πίσω μεριά σε απόσταση 150 μέτρα. Δεν ξέρω την ώρα σύλληψης του…. Δεν ήταν ήσυχοι στη χειροπέδησή τους. Είχαν πέσει πάνω τους σωματώδεις συνάδελφοι για να περάσουν χειροπέδες. Μπορεί να γινόταν πιο εύκολη η χειροπέδηση. Κλώτσαγε χέρια, πόδια. Δεν ήταν ακίνητος. Δεν ξέρω αν κρατούσαν εύφλεκτη ύλη. Δεν είδα να κρατάει κάποιος κοντάρι μήκους 3,5 μέτρων. Θα μπορούσε να διαλάθει της προσοχής μου. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει tunnel vision ώστε να περιορίζεται η όραση. Έχω συναντήσει φίλαθλο να κρατάει κοντάρι μήκους 3,5 μέτρων. Προφανώς πέσαμε και εμείς. Δεν με έριξαν αυτοί. Πέσαμε κάτω και για αντίσταση και για προστασία.»

  Ακολούθως, προσήλθε ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται …. γεν. το … στη Σπάρτη Λακωνίας, κάτοικος Καισαριανής, οδός … , αρ. … , επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνο με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Είμαι στην ίδια διμοιρία. Ήταν περίπου 500 άτομα από τη θύρα 7, μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα. Με συντονισμένες κινήσεις με την ομάδα ΔΕΛΤΑ περικυκλώσαμε την ομάδα και κάναμε τις συλλήψεις. Τον…. δεν τον εντοπίσαμε. Όλοι ενεργήσαμε στο πλήθος. Η κάθε ομάδα έκανε τις συλλήψεις της. Η ΔΕΛΤΑ ήταν πεζή. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν διερχόμενοι. Ήταν όμως στο πεδίο μάχης. Όλο το πλήθος ενεργούσε εναντίον μας. Δεν είδα τους συγκεκριμένους να πετάνε κάτι. Δεν είχαν κάτι στα χέρια τους. Θυμάμαι ότι φορούσαν κουκούλες. Τους συλλάβαμε μετά από 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν επιτέθηκαν στη ΔΕΛΤΑ. Ήταν στραμμένοι προς το μέρος μας. Δεν είδα τον 1° κατ/νο και τον…. Οι…. ισχυρίστηκαν ότι ήταν διερχόμενοι. Δεν δέχονταν τη σύλληψη. Δεν μας έσπρωξαν. Δεν έβαζαν τα χέρια πίσω. Αποκλείω στο σημείο αυτό να παρέμειναν φίλαθλοι. Ο δρόμος είχε κλείσει. Η ομάδα ΔΕΛΤΑ ήρθε από πίσω και πλάγια από το «METROPOLITAN»

  Ακολούθως, προσήλθε ο 3ος μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται…., κάτοικος Γουδίου Αττικής, επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με  την διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Ήμουν με την ομάδα ΔΕΛΤΑ. Δεν θυμάμαι πρόσωπο του…. Ήμαστε 2 ομάδες γύρω στα 20 άτομα. Εγώ συνέλαβα τον ανήλικο από έναν όχλο 150 άτομα. Πρώτοι φτάσαμε εμείς στο σημείο. Μέσα στον όχλο υπήρχαν πολλά αντικείμενα πτυσσόμενα και κοντάρια. (Στο σημείο αυτό επιδεικνύονται ένα κάγκελο, ένα κοντάρι ξύλινο, ένα καλάμι ψαρέματος πτυσσόμενο). Δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο αντικείμενο. Δεν θυμάμαι τον 1° κατ/νο. Εγώ θυμάμαι τον ανήλικο. Δεν νομίζω να υπήρξε καταστροφή υλικού στη ΔΕΛΤΑ. Ο…. ίσως ήταν μαζί. Ήταν ομάδες που έγιναν μία. Αν υπήρχε τέτοιος τραυματισμός θα ερχόταν και το ασθενοφόρο θα πηγαίναμε στο 401».

  Ακολούθως, προσήλθε ο 4ος μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται…., κάτοικος ΓΑΔΑ εκ της υπηρεσίας διεύθυνση Αττικής, επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Είμαι στην ομάδα ΔΕΛΤΑ. Δεν θυμάμαι ποιον συνέλαβε. Ό, τι έχω πει στην κατάθεση μου αυτό είναι. Ήταν αρκετοί οπαδοί. Εντολή πήραμε από το κέντρο. Έγιναν φασαρίες έξω από το γήπεδο. Ήμαστε με άλλες ομάδες».

  Ακολούθως, προσήλθε ο 5ος μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται…., κάτοικος ΓΑΔΑ Αττικής εκ της υπηρεσίας διεύθυνση, επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Είμαι στην αθλητική βία. Κάνω σύνοψη των γεγονότων. Στις 9.30 ήμουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν στην ομάδα του πλήθους ήταν οι κατηγορούμενοι. Έγινε χρήση αντικειμένων, καπνογόνα, καθίσματα, πέτρες. (Στο σημείο αυτό η Εισαγγελέας επιδεικνύει τα αντικείμενα και ρωτά τον μάρτυρα αν τα θυμάται). Ίσως. Δεν παρευρέθην στη σύλληψη του 1ου των κατ/νων. Μπορεί να υπήρχαν και θαμώνες. Υπήρχαν μπυραρίες».

  Ακολούθως, προσήλθε ο 6ος  μάρτυρας κατηγορητηρίου, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται…. , κάτοικος ΓΑΔΑ Αττικής εκ της υπηρεσίας διεύθυνση, επαγγέλματος αστυνομικός, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Τότε υπηρετούσα στην ομάδα ΔΕΛΤΑ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τον κατηγορούμενο. Δεν αλλάζω κάτι από την κατάθεσή μου. Τώρα είμαι στην ΟΠΚΕ. Με όρισαν ξανά για τα μέτρα στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι τα αντικείμενα. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον παρόντα κατηγορούμενο. Όχι, δεν καταστράφηκε εξοπλισμός, ούτε απειλήθηκε η ζωή μου ή κάποιο ζωτικό μου όργανο, ούτε συνέβη κάτι πέραν του συνήθους».

  Στη συνέχεια, με πρόταση του Εισαγγελέα, αναγνώστηκαν τα προσκομισθέντα επί της έδρας έγγραφα:

 1. ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΔΙΚ/ΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 2. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 1ης ΜΟΙΡΑΣ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ …. ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ….
 3. ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ….
 4. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986….
 6. ΦΩΤ/ΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ….
 7. ΦΩΤ/ΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ….
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣ ΣΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ….
 9. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 13-12-14
 10. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 14-12-14
 11. ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
 1. ΣΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΠΟ 2008-2009 και 2012-2013

  Στη συνέχεια, προσήλθε ο μάρτυρας υπεράσπισης του 1ου των κατηγορούμενων, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται…. , κάτοικος Ν. Κόσμου Αττικής οδός … αρ. …, σπουδαστής, γνωρίζει τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

  «Γνωρίζω τον …. από μικρό από την Κω. Ήταν στην Αθήνα για διακοπές.  Τον πήραμε μαζί στο γήπεδο. Του έδωσα να κρατά το κοντάρι της σημαίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Ήθελα να βρω τους άλλους. Ήταν δικό μου λάθος. Είχαμε βγει έξω με τα δακρυγόνα. Πήγαμε απέναντι. Ήσουν αναγκασμένος να είσαι στα επεισόδια. Ήταν αποπνικτικά μέσα στο γήπεδο. Το κοντάρι ήταν πτυσσόμενο. Βρήκα τον…. με τα χέρια σηκωμένα πάνω και είδα τον αστυνομικό να τον χτυπάει στα πόδια με κλομπ. Το κοντάρι ήταν πτυσσόμενο. Του έπιασε τα γεννητικό όργανα και του τα έσφιξε. Όταν τον συνέλαβαν κρατούσε το κοντάρι. Δεν θυμάμαι αν είχε σάκο. Το κοντάρι ήταν του συνδέσμου. Ο …. ήταν 1ος που βρήκα. Μετά βρήκα τους άλλους. Μόνο προς τον ηλεκτρικό έπρεπε να πάει. Τον πήραμε στο γήπεδο για την παρέα. Το κοντάρι ήταν κλειστό. Δεν γνωρίζω τον…. Σπουδάζω τώρα. Στα μαγαζιά είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Δεν ήξερε πού να πάει. Είχαμε κινητό τηλέφωνα. Ήταν λάθος της στιγμής. Συνήθως οι θύρες αυτές έχουν τα πιο φθηνά εισιτήρια. Προσπαθούσε να πάει κάπου. Ο…. δεν είναι μέλος της θύρας 7. Εγώ είμαι. Το κοντάρι είναι από καλάμι ελαφρύ, ελαστικό ψαρέματος. Αναρτάται η σημαία της θύρας 7 στην Κω. Είναι σημαντική η αφαίρεση της σημαίας. Τη στιγμή της σύλληψης είχα οπτική επαφή. Ο….  δεν αντιστάθηκε. Είχε γύρω του αρκετούς αστυνομικούς. Από όλη τη θύρα πολύ λίγοι έκαναν επεισόδια. Είχαν περάσει όλα τα δακρυγόνα μέσα».

  Ακολούθως, ο 1ος κατηγορούμενος προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο να απολογηθεί και είπε:

  «Ήμουν εκεί στη λάθος στιγμή. Μετά από 2 ημέρες βρεθήκαμε. Ανέβηκα για κάποια σεμινάρια. Πήγα μαζί τους στη θύρα 7. Σηκώθηκα να φύγω όταν τελείωσε ο αγώνας κατευθείαν. Δεν μπορούσα να βγω γιατί η θύρα ήταν κλειστή. Ίσως ήταν κλειστή γιατί είναι η πιο οργανωμένη θύρα. Τα επεισόδια ίσως ξεκίνησαν πριν τελειώσει ο αγώνας. Όταν άνοιξε η θύρα κατεβήκαμε κάτω, μου έδωσαν το κοντάρι και μου είπαν φύγε, θα βρεθούμε στη γωνία, μετά το μνημείο στο mini-market. Όλοι σκορπίστηκαν γιατί φοβήθηκαν. Πέρασα απέναντι από το μνημείο και ήρθε η ομάδα ΔΕΛΤΑ. Εργάζομαι στην GASTRO, είμαι ψυκτικός, τεχνικός αντιπρόσωπος σε όλο το Αιγαίο πλην της Ρόδου. Με είδαν με το κοντάρι η ΔΕΛΤΑ, σήκωσα τα χέρια μου, με συνέλαβαν και βρέθηκα στη ΓΑΔΑ. Ναι, το κοντάρι αυτό κρατούσα. Δεν έχω ξαναδεί τα άλλα αντικείμενα. Δεν έχω σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Τον 5° μάρτυρα δεν τον θυμάμαι. Φορούσαν κράνη».

  Περαιτέρω ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

  Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο 1ος των κατ/νων αθώος για την 1η πράξη και για τις πράξεις της οπλοφορίας και της αντίστασης, να κηρυχθούν οι 2ος και 3ος των κατ/νων αθώοι και οι 4ος και 5ος των κατ/νων αθώοι καθώς η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο κατ’ άρθρο 8§1 Ν. 4411/16 και να γίνει δεκτός ο αυτοτελής ισχυρισμός του πληρεξουσίου δικηγόρου των 2ου και 3ου  των κατ/νων.

  Ο συνήγορος του 1ου των κατ/νων και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των λοιπών συνετάχθησαν με την Εισαγγελική πρόταση.

  Ο 1ος κατηγορούμενος, στη συνέχεια, ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπισή της και απάντησε αρνητικά.

  Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

  Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

                                                              ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που νομότυπα εξετάστηκαν ενώπιον του ακροατηρίου, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο, την απολογία του 1ου κατηγορούμενου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε ότι οι 2ος, 3ος, 4ος και 5ος κατηγορούμενοι τέλεσαν στον Πειραιά στις 3.12.2014 την αξιόποινη πράξη της διατάραξης κοινής ειρήνης με αφορμή αθλητική εκδήλωση όπως αυτή τυποποιείται στο άρθρο 41 ΣΤ παρ.4 ν.2725/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 189 ΠΚ και ειδικά ως προς τους 4° και 5° εξ αυτών κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από διατάραξη κοινής ειρήνης από δράστη που τέλεσε βιαιοπραγίες, καθότι ως προς αυτούς από καμία κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας- αστυνομικών, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο επίδικο περιστατικό, αποδείχθηκε κατά τρόπο αναμφίβολο ότι οι τελευταίοι αυτοί κατηγορούμενοι καταλήφθηκαν να εκσφενδονίζουν κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης διάφορα γυάλινα μπουκάλια, πέτρες και φωτοβολίδες ούτε άλλωστε ταυτοποιήθηκε οποιοδήποτε αποτύπωμά τους σε όμοια αντικείμενα. Αντίθετα, όμως, από το σύνολο των μαρτυρικών αυτών καταθέσεων αποδείχθηκε, όπως αναφέρθηκε, ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, στον ανωτέρω χρόνο, έξωθεν των θυρών 1-7 του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ» και περί ώρα 21.45’ (με ώρα έναρξης: 19.30’), κατελήφθησαν να συμμετέχουν σε πλήθος περί των πεντακοσίων ατόμων, που εκσφενδόνιζαν κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης διάφορα αντικείμενα όπως πέτρες, ξύλα, πλαστικά καθίσματα, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, καδρόνια και φωτοβολίδες. Στο σημείο μάλιστα αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σαφώς προκύπτει τόσο από το γραμματικό περιεχόμενο του ένδικου κατηγορητηρίου όσο και από την αντίστοιχη παράθεση σ’ αυτό των σχετικών διατάξεων του ειδικού ποινικού νόμου του άρθρου 41 ΣΤ ν. 2725/1999, ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι τέλεσαν την ρηθείσα αξιόποινη πράξη στο πλαίσιο της ανωτέρω αθλητικής εκδήλωσης, ήτοι υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου και ως εκ τούτου συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση, με επιβαλλόμενη ποινή δυνάμενη να ανέλθει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, μη καταλαμβανόμενη συνεπώς από τη διάταξη του άρθρου 8§1 Ν. 4411/2016, όπως αντιθέτως ισχυρίζεται ο συνήγορος υπεράσπισης του 2ου και 3ου εξ αυτών.

  Τέλος ως προς τον μεν πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται ότι στον ως άνω τόπο τέλεσε και αυτός με τους λοιπούς συγκατηγορούμενους του στην εκτεθείσα διατάραξη οικιακής ειρήνης με αφορμή αθλητική εκδήλωση, πλείστες αμφιβολίες δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο από το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων στο ακροατήριο περί της τοιαύτης συμμετοχής του, ενώ και ως προς την τέλεση από μέρους του των αξιόποινων πράξεων της αντίστασης, της παράνομης οπλοφορίας και κατοχής αντικειμένου δυνάμενου να προκαλέσει σωματικές βλάβες μετά τη λήξη της παραπάνω αθλητικής εκδήλωσης και με το οποίο φέρεται να αντιστάθηκε σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ (που επιχειρούσαν να προβούν στη σύλληψή του), ήτοι ενός πτυσσόμενου ξύλινου κονταριού συνολικού μήκους 336 εκατοστών, από κανέναν εκ των μαρτύρων κατηγορίας δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος έφερε τέτοιο κοντάρι, το οποίο μάλιστα επιδείχθηκε σ’ αυτούς στο ακροατήριο, ούτε ότι επιχειρήθηκε από μέλη της τότε νομίμως επιχειρούσας ομάδας ΔΕΛΤΑ να συλλάβουν τον εν λόγω κατηγορούμενο. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει ο 1ος κατηγορούμενος να κηρυχθεί αθώος για το σύνολο των αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται. Συναφώς και δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε από οιοδήποτε εμμάρτυρο ή έγγραφο αποδεικτικό μέσο ότι και οι 4ος και 5ος των κατηγορουμένων, φέροντας κατά τον ανωτέρω τόπο και χρόνο γυάλινα μπουκάλια, πέτρες και φωτοβολίδες, προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς της Υ.Α.Τ. όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να τους συλλάβουν, πρέπει και οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν αθώοι των αξιοποίνων πράξεων της αντίστασης από πρόσωπα που έφεραν αντικείμενα με τα οποία μπορούσε να προκληθεί σωματική βλάβη και της κατοχής και χρήσης αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και εν γένει ευφλέκτων υλών, μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, όπως αυτές (οι πράξεις) περιγράφονται στο ακόλουθο διατακτικό.

                                                                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  ΔΙΚΑΖΕΙ:

  ΠΑΡΟΝΤΑ τον 1° κατηγορούμενο…. , κάτοικος Κω Δωδεκανήσου

  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ τον 2° κατηγορούμενο…. , κάτοικος …

  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ τον 3° κατηγορούμενο…. , κάτοικος …

  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ τον 4° κατηγορούμενο…. , κάτοικος …

  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ τον 5° κατηγορούμενο…., κάτοικος …

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένσταση των 2ου και 3ου  των κατηγορουμένων.

  Ως προς τον 1° κατηγορούμενο:

  ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν αθώο για τις πράξεις του ότι στον Πειραιά την 3.12.2014:

  1) Συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και ειδικότερα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, έξωθεν των θυρών 1-7 του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ» και περί ώρα 21.45′ (με ώρα έναρξης: 19.30′), ο ανωτέρω κατηγορούμενος κατελήφθη να συμμετέχει σε πλήθος περί των πεντακοσίων ατόμων, που εκσφενδόνιζαν κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης διάφορα αντικείμενα όπως πέτρες, ξύλα, πλαστικά καθίσματα, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, καδρόνια και φωτοβολίδες, 2) ότι μεταχειρίστηκε βία για να εξαναγκάσει υπάλληλο σε παράλειψη νόμιμης ενέργειας που ανάγεται στα καθήκοντα του και συγκεκριμένα, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΕΛΤΑ επιχείρησαν να προβούν νομίμως στη σύλληψή του, εκείνος κρατώντας στα χέρια του ένα ξύλινο κοντάρι αντιστάθηκε με αυτό σθεναρά σ’ αυτούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν, 3) ότι έφερε μαζί του παράνομα όπλο υπό την έννοια των διατάξεων του νόμου 2168/1993 και ειδικότερα κατελήφθη στον παραπάνω τόπο και χρόνο να φέρει ένα πτυσσόμενο ξύλινο κοντάρι, συνολικού μήκους 336 εκατοστών, καίτοι τούτο απαγορεύεται, ήτοι κηρύσσεται αθώος για τις αξιόποινες πράξεις της ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ και της ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ που έλαβαν χώρα στον Πειραιά στις 03/12/2014

Ως προς τους 2°, 3°, 4° και 5° κατηγορούμενους:

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτούς ένοχους του ότι στον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 03/12/2014: συμμετείχαν σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και ειδικότερα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, έξωθεν των θυρών 1-7 του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ» και περί ώρα 21.45′ (με ώρα έναρξης: 19.30’), κατελήφθησαν να συμμετέχουν σε πλήθος περί των πεντακοσίων ατόμων, που εκσφενδόνιζαν κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης διάφορα αντικείμενα όπως πέτρες, ξύλα, πλαστικά καθίσματα, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, καδρόνια και φωτοβολίδες, ήτοι κηρύσσει τους αμέσως προαναφερόμενους κατηγορούμενους ενόχους για την αξιόποινη πράξη της ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, που έλαβε χώρα στον Πειραιά στις 3.12.2014.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αθώους τους 4° και 5° κατηγορούμενους  το ότι στον παραπάνω τόπο και χρόνο: 1- εκτέλεσαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων συμμετέχοντας σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττουν βιαιοπραγίες και ειδικότερα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, έξωθεν των θυρών 1- 7 του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ», οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κατελήφθησαν να εκσφενδονίζουν κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης διάφορα γυάλινα μπουκάλια, πέτρες και φωτοβολίδες, 2- μεταχειρίστηκαν βία για να εξαναγκάσουν υπάλληλο σε παράλειψη νόμιμης ενέργειας που ανάγεται στα καθήκοντά του και συγκεκριμένα οι εν λόγω κατηγορούμενοι αντικείμενα φέροντες, με τα οποία μπορούσε να προκληθεί σωματική βλάβη ήτοι γυάλινα μπουκάλια, πέτρες και φωτοβολίδες, προέβαλαν σθεναρή αντίσταση κατά των αστυνομικών της Υ.Α.Τ., όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να τους συλλάβουν και 3- με αφορμή αθλητική εκδήλωση και μετά τη λήξη της κατελήφθησαν να κατέχουν και να χρησιμοποιούν εύφλεκτη εν γένει ύλη, αν και απαγορεύεται και συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ» περί ώρα 21.45′, κατελήφθησαν να κατέχουν και να ρίχνουν φωτοβολίδες, ήτοι κηρύσσει τους αμέσως προαναφερόμενους κατηγορούμενους για τις αξιόποινες πράξεις της ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ, της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ και της ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.

                                       Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

                                                                              Πειραιάς 15/5/2019

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος των κατηγορούμενων που κηρύχθηκαν ένοχοι ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) μηνών εις έκαστο

Το συνήγορο του 1ου κατηγορούμενου και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των λοιπών που ζήτησαν το ελάχιστο όριο της εφεσίμου ποινής και την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του προτέρου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη,

Την Εισαγγελέα, η οποία πρότεινε να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός περί αναγνώρισης του πρότερου έντιμου βίου

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

                                                           ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :1,12,14,26§1α,27§1,189§1-2-3εδ. β’ Π.Κ./41ΓΓ§§2εδ.β-1εδγ-δ και 4Ν.2725/1999.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που οι κατηγορούμενοι έχουν τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα των κατηγορούμενων, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος της η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα, καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, μέσα, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και εκτελέστηκε το έγκλημα, και ένταση του δόλου των κατηγορούμενων.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας των κατηγορούμενων, τα αίτια που την ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που οι κατηγορούμενοι επεδίωξαν, το χαρακτήρα της και το βαθμό της αναπτύξεώς της, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο τους, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως, αλλά και τη μετά την μετά την πράξη διαγωγή τους. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους των κατηγορούμενων και των μελών της οικογενείας τους. Αντίθετα το δικαστήριο απορρίπτει τα αιτήματα αναγνώρισης στους κατηγορούμενους των ελαφρυντικών περιστάσεων του προτέρου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, προεχόντως ως αόριστα καθότι δεν γίνεται επίκληση έστω και ενδεικτικά περιστατικών που να ενδεικνύουν τη συνδρομή των προαναφερόμενων ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπό τους.

                                                                               ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του προτέρου εντίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους (2ος,3ος, 4ος και 5ος ) σε φυλάκιση δώδεκα (12) μηνών και, μετά από όμοια πρόταση του Εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 582 Κ.Π.Δ., στα έξοδα της δίκης ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ (εις έκαστο).

                                 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

                                                                                  Πειραιάς 15/5/2019

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι έχει επισυναφθεί εντός της δικογραφίας αντίγραφο του ποινικού μητρώου των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατ/νων.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να ανασταλεί η παραπάνω επιβληθείσα ποινή φυλάκισης επί μία (1) τριετία,

Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου των κατ/νων που ζήτησαν την αναστολή της ποινής,

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

                                                                  ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενόψει του ότι υπάρχει στη δικογραφία ποινικό μητρώο των καταδικασθέντων και κατόπιν δηλώσεως επ’ αυτού των πληρεξούσιων δικηγόρων των 2ου, 3ου ,4ου και 5ου των κατ/νων μετά από σχετική ερώτηση του Προέδρου ότι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις για αναστολή της ποινής τους, δεν προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν μέχρι σήμερα αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους (με μια ή περισσότερες αποφάσεις), γι’ αυτό και το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω ποινής φυλάκισης, που επιβλήθηκε στη 2°, 3°, 4° και 5° των κατ/νων για μια τριετία.

                                                                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή φυλάκισης των δώδεκα (12) μηνών επί μία (1) τριετία.

                                Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

                                                                                Πειραιάς 15/5/2019

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της απόφασης η Εισαγγελέας πρότεινε:

ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α.Τ. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Η ΣΕ ΧΩΡΟ Η ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΩΝΑ.

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των 2ου και 3ου των κατ/νων, ο οποίος ζήτησε την εξαίρεση για τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-ΠΑΟΚ

Την Εισαγγελέα που πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

                                                             ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 41 ΣΤ παρ. 7 α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών στο δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιοσδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει το δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της έως δύο ώρες μετά τη λήξη της. Το δικαστήριο μετά από αίτημα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφαση του το άθλημα και τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ανωτέρω παρεπόμενη ποινή.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, το Δικαστήριο απαγορεύει την προσέλευση των ανωτέρω καταδικασθέντων σε ποδοσφαιρικούς αγώνες του ΟΣΦΠ Πειραιώς για 2 έτη κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ακόλουθο διατακτικό.

                                                                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την προσέλευση των κατ/νων σε ποδοσφαιρικούς αγώνες του ΟΣΦΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για 2 έτη υποχρεώνοντας τους να εμφανίζονται στο Α.Τ του τόπου διαμονής τους και να παραμένουν σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας του από 2 ώρες πριν έως μέχρι 2 ώρες μετά τον εκάστοτε αγώνα.

                                      Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

                                                                              Πειραιάς 15/5/2019

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ