ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1863/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1863
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό δίκαιο – Ερμηνεία σύμβασης – Για τον ορθό χαρακτηρισμό μιας σύμβασης, ως σύμβασης εργασίας ή έργου ή σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 87 παρ.2 του Συντάγματος, ερευνώνται οι όροι και οι πραγματικές συνθήκες εκτελέσεως της εργασίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την ερμηνεία των δικαιοπρακτικών δηλώσεων η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατά τα άρθρα 179 και 200 ΑΚ, σύμφωνα με τα οποία κατά την ερμηνεία της δηλώσεως αναζητείται η αληθής βούληση, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, ενώ επίσης, δεν ασκεί επιρροή ο νομικός χαρακτηρισμός που δίνεται σε αυτήν από τους συμβαλλομένους.

 

 

 

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1568/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1568
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Τοκογλυφία – Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης – Η παράθεση στο σκεπτικό όλων των επιμέρους πράξεων της τοκογλυφίας, συμπεριλαμβανομένων και των παραγραφεισών, έγινε ιστορικά και διηγηματικά προκειμένου να συνδεθεί η προηγούμενη συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και να αιτιολογηθεί η κατ’ επάγγελμα τέλεση. Εξάλλου, είναι σαφής η αναφορά της προσβαλλομένης αποφάσεως ότι ο ως άνω αναιρεσείων καταδικάστηκε μόνο για τις επιμέρους πράξεις τοκογλυφίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 7-10-2014 έως 19-1-2015 και από τον επισυναπτόμενο στο σκεπτικό πίνακα προκύπτουν τα επιμέρους ποσά που δάνεισε αυτός στον εγκαλούντα με το ίδιο επιτόκιο δανεισμού το διάστημα αυτό.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2455/2019

 • Δικαστήριο: Τριμελές Πλημμελειοδικείο
 • Τόπος: Πειραιάς
 • Αριθ. Απόφασης: 2455
 • Έτος: 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Εξάλειψη αξιοποίνου κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 411/2016 – Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας – Αποδεικτική διαδικασία – Διατάραξη κοινής ειρήνης με αφορμή αθλητική εκδήλωση – Παράνομη οπλοφορία – Επίδειξη πειστηρίου στο ακροατήριο – Αθώωση κατηγορουμένου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 273/2018

 • Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο 
 • Τόπος: Ιωάννινα
 • Αριθ. Απόφασης: 273
 • Έτος: 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Τραπεζικό – Ευθύνη από αδικοπραξία – Υποχρεώσεις παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών –  Προστασία καταναλωτών – Perpetual Bonds – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – Υβριδικοί τίτλοι ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, το αντλούμενο από τους κατόχους τους κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα τους να ζητήσουν την επιστροφή του. Δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα και για αυτό η παρέχουσα τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες εναγόμενη υπείχε ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του ενάγοντος ως επενδυτή δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικόνα, ικανή να παραπλανήσει ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2070/2021

 • Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 2070
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Τραπεζικό – Ευθύνη από αδικοπραξία – Υποχρεώσεις παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών –  Προστασία καταναλωτών – Perpetual Bonds – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – Υβριδικοί τίτλοι ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, το αντλούμενο από τους κατόχους τους κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα τους να ζητήσουν την επιστροφή του. Δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα και για αυτό η παρέχουσα τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες εναγόμενη υπείχε ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του ενάγοντος ως επενδυτή δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 56/2022

 • Δικαστήριο: Πενταμελές Ναυτοδικείο 
 • Τόπος: Πειραιάς
 • Αριθ. Απόφασης: 56
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Στρατιωτικός ΠΚ – Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση – Λόγοι άρσης του αδίκου – Ενάσκηση δικαιώματος – Δικαιώματα κατηγορουμένου – Απολογία κατηγορουμένου – Όρια δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης – Η προβολή ψευδούς ισχυρισμού από κατηγορούμενο στο πλαίσιο της απολογίας του δεν συνιστά άδικη πράξη, εφόσον αυτός συνδέεται άμεσα και αναγκαία με την κατηγορία και τηρείται το αναγκαίο για την απόκρουση αυτής μέτρο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 116/2020

 • Δικαστήριο: Μονομελές Εφετείο 
 • Τόπος: Λαμία
 • Αριθ. Απόφασης: 116
 • Έτος: 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Εργατικό – Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών – Διάκριση από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – Παροχή υπηρεσιών από μέτοχο Α.Ε. – Άσκηση πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης – Παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ο μέτοχος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου Α.Ε.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 21/2021

 • Δικαστήριο: Εισαγγελία Εφετών 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 21
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα –  Προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1077/2020

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1077
 • Έτος: 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Κακή σύνθεση – Προεδρεύων Πρωτοδίκης – Αρχαιότητα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 91/2021

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 91
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Δικονομικό απαράδεκτο – Ειδική εκκαθάριση – Ασφαλιστική εταιρεία – Αναλογική εφαρμογή Πτωχευτικού Κώδικα – Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά ασφαλιστικής επιχείρησης που βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση – Αναστολή ατομικών διώξεων των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης – Απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής