ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191/2022

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Κόρινθος
 • Αριθ. Απόφασης: 191
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Για πράξεις υπεξαίρεσης με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019, εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική διαδικασία κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και η ποινική δίωξη είχε ήδη ασκηθεί αυτεπάγγελτα, η διαδικασία συνεχίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 464 ΠΚ, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης. Εάν δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία, η οριστική έλλειψη της έγκλησης, επέρχεται εφόσον παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 114 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εκκινεί από τη γνώση του παθόντος, εάν αυτή αποκτάται μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα ή από την 1.7.2019 σε περίπτωση που η γνώση προϋφίσταται της θέσης σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 568/2021

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 568
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικός Δίκαιο – Δασική έκταση – Β.Δ. 16/11/1938 – Τεκμήριο κυριότητας– Το γεγονός ότι τμήματα των επιδίκων γεωτεμαχίων χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, δεν καθιστά αυτή δημόσια, καθώς στα Επτάνησα δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 871/2020

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 871
 • Έτος: 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Υπεξαίρεση – Ανώνυμη εταιρεία – Διευθύνων Σύμβουλος – Αναιρείται η απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθότι από τις παραδοχές αυτής δεν προκύπτει με σαφήνεια, ποιος είναι ο ακριβής χρόνος ιδιοποίησης εκ μέρους του αναιρεσείοντος των ως άνω φερομένων ως υπεξαιρεθέντων υπ’ αυτού χρηματικών ποσών και ούτε αν ο χρόνος αυτός συμπίπτει με το χρόνο που αυτός έφερε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εγκαλούσας εταιρείας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 492/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 492
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 494/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Λάρισα
 • Αριθ. Απόφασης: 494
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1892/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1892
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα