Μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΔΕΕ)

Νομολογία

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1863/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1863
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό δίκαιο – Ερμηνεία σύμβασης – Για τον ορθό χαρακτηρισμό μιας σύμβασης, ως σύμβασης εργασίας ή έργου ή σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 87 παρ.2 του Συντάγματος, ερευνώνται οι όροι και οι πραγματικές συνθήκες εκτελέσεως της εργασίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την ερμηνεία των δικαιοπρακτικών δηλώσεων η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατά τα άρθρα 179 και 200 ΑΚ, σύμφωνα με τα οποία κατά την ερμηνεία της δηλώσεως αναζητείται η αληθής βούληση, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, ενώ επίσης, δεν ασκεί επιρροή ο νομικός χαρακτηρισμός που δίνεται σε αυτήν από τους συμβαλλομένους.

 

 

 

 

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1568/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1568
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Τοκογλυφία – Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης – Η παράθεση στο σκεπτικό όλων των επιμέρους πράξεων της τοκογλυφίας, συμπεριλαμβανομένων και των παραγραφεισών, έγινε ιστορικά και διηγηματικά προκειμένου να συνδεθεί η προηγούμενη συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και να αιτιολογηθεί η κατ’ επάγγελμα τέλεση. Εξάλλου, είναι σαφής η αναφορά της προσβαλλομένης αποφάσεως ότι ο ως άνω αναιρεσείων καταδικάστηκε μόνο για τις επιμέρους πράξεις τοκογλυφίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 7-10-2014 έως 19-1-2015 και από τον επισυναπτόμενο στο σκεπτικό πίνακα προκύπτουν τα επιμέρους ποσά που δάνεισε αυτός στον εγκαλούντα με το ίδιο επιτόκιο δανεισμού το διάστημα αυτό.

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191/2022

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Κόρινθος
 • Αριθ. Απόφασης: 191
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Για πράξεις υπεξαίρεσης με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019, εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική διαδικασία κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και η ποινική δίωξη είχε ήδη ασκηθεί αυτεπάγγελτα, η διαδικασία συνεχίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 464 ΠΚ, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης. Εάν δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία, η οριστική έλλειψη της έγκλησης, επέρχεται εφόσον παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 114 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εκκινεί από τη γνώση του παθόντος, εάν αυτή αποκτάται μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα ή από την 1.7.2019 σε περίπτωση που η γνώση προϋφίσταται της θέσης σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 568/2021

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 568
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικός Δίκαιο – Δασική έκταση – Β.Δ. 16/11/1938 – Τεκμήριο κυριότητας– Το γεγονός ότι τμήματα των επιδίκων γεωτεμαχίων χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, δεν καθιστά αυτή δημόσια, καθώς στα Επτάνησα δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 871/2020

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 871
 • Έτος: 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Υπεξαίρεση – Ανώνυμη εταιρεία – Διευθύνων Σύμβουλος – Αναιρείται η απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθότι από τις παραδοχές αυτής δεν προκύπτει με σαφήνεια, ποιος είναι ο ακριβής χρόνος ιδιοποίησης εκ μέρους του αναιρεσείοντος των ως άνω φερομένων ως υπεξαιρεθέντων υπ’ αυτού χρηματικών ποσών και ούτε αν ο χρόνος αυτός συμπίπτει με το χρόνο που αυτός έφερε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εγκαλούσας εταιρείας

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 492/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 492
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 494/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Λάρισα
 • Αριθ. Απόφασης: 494
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1892/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1892
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2455/2019

 • Δικαστήριο: Τριμελές Πλημμελειοδικείο
 • Τόπος: Πειραιάς
 • Αριθ. Απόφασης: 2455
 • Έτος: 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Εξάλειψη αξιοποίνου κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 411/2016 – Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας – Αποδεικτική διαδικασία – Διατάραξη κοινής ειρήνης με αφορμή αθλητική εκδήλωση – Παράνομη οπλοφορία – Επίδειξη πειστηρίου στο ακροατήριο – Αθώωση κατηγορουμένου

Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 273/2018

 • Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο 
 • Τόπος: Ιωάννινα
 • Αριθ. Απόφασης: 273
 • Έτος: 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Τραπεζικό – Ευθύνη από αδικοπραξία – Υποχρεώσεις παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών –  Προστασία καταναλωτών – Perpetual Bonds – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – Υβριδικοί τίτλοι ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, το αντλούμενο από τους κατόχους τους κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα τους να ζητήσουν την επιστροφή του. Δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα και για αυτό η παρέχουσα τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες εναγόμενη υπείχε ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του ενάγοντος ως επενδυτή δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικόνα, ικανή να παραπλανήσει ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους

Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2070/2021

 • Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 2070
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Τραπεζικό – Ευθύνη από αδικοπραξία – Υποχρεώσεις παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών –  Προστασία καταναλωτών – Perpetual Bonds – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – Υβριδικοί τίτλοι ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, το αντλούμενο από τους κατόχους τους κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα τους να ζητήσουν την επιστροφή του. Δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα και για αυτό η παρέχουσα τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες εναγόμενη υπείχε ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του ενάγοντος ως επενδυτή δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους

Περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 56/2022

 • Δικαστήριο: Πενταμελές Ναυτοδικείο 
 • Τόπος: Πειραιάς
 • Αριθ. Απόφασης: 56
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Στρατιωτικός ΠΚ – Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση – Λόγοι άρσης του αδίκου – Ενάσκηση δικαιώματος – Δικαιώματα κατηγορουμένου – Απολογία κατηγορουμένου – Όρια δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης – Η προβολή ψευδούς ισχυρισμού από κατηγορούμενο στο πλαίσιο της απολογίας του δεν συνιστά άδικη πράξη, εφόσον αυτός συνδέεται άμεσα και αναγκαία με την κατηγορία και τηρείται το αναγκαίο για την απόκρουση αυτής μέτρο

Περισσότερα
Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα.